listy.siecobywatelska.pl Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on listy.siecobywatelska.pl. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@listy.siecobywatelska.pl.

   
List Description
Demokracja [no description available]
dip_lista ekspercka na temat sytuacji prawa człowieka do informacji
Fedrowanie [no description available]
Gminy [no description available]
Komisja-etyki Komisji Etyki Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Komisja-rewizyjna Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Korkowe osób, które uczestniczyły w Monitoringu Funduszu Korkowego
Mapa Lista wysyłkowa do przekazywania informacji osobom w sprawie wyborów
Rpo organizacji wspierających Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznicy osób, które brały udział w programie Rzecznicy Jawności
Sady [no description available]
Saos osób, które szkoliły z Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych
Sis uczestników Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sis2019 Lista osób uczestniczących SIS w 2019 roku
sllgo_lista członków Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Statut Dyskusja zespołu roboczonego powołanego uchwała nr 13 Walnego Zebrania Członków i Członkiń Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 13 września 2020 r. o powołaniu przez Walne Zebranie zespołu ds. opracowania zmian w statucie i wzoru regulaminu obrad
Test-kw Testowa lista
Wybory Wybory
Zespol organizacyjna zespołu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix Citizen Network Watchdog Poland