listy.siecobywatelska.pl mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on listy.siecobywatelska.pl. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@listy.siecobywatelska.pl.)

   
List Description
Demokracja [no description available]
dip_lista ekspercka na temat sytuacji prawa człowieka do informacji
Fedrowanie [no description available]
Gminy [no description available]
Komisja-etyki Komisji Etyki Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Komisja-rewizyjna Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Korkowe osób, które uczestniczyły w Monitoringu Funduszu Korkowego
Mapa Lista wysyłkowa do przekazywania informacji osobom w sprawie wyborów
Rpo organizacji wspierających Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznicy osób, które brały udział w programie Rzecznicy Jawności
Sady [no description available]
Saos osób, które szkoliły z Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych
Sis uczestników Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sis2019 Lista osób uczestniczących SIS w 2019 roku
sllgo_lista członków Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Statut Dyskusja zespołu roboczonego powołanego uchwała nr 13 Walnego Zebrania Członków i Członkiń Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 13 września 2020 r. o powołaniu przez Walne Zebranie zespołu ds. opracowania zmian w statucie i wzoru regulaminu obrad
Test-kw Testowa lista
Wybory Wybory
Zespol organizacyjna zespołu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix Citizen Network Watchdog Poland